Home \ Cascina Tarino
Scheda: Immagine - Tipo: Immagine

Cascina Tarino

Interno della cappella Tarino. Fotografia di Edoardo Vigo, 2012.

Edoardo Vigo

18/10/2012

digital_photo